10.1. Vyjádření k přechodnému období – nový zákon o platebním styku

Asociace vydala vyjádření k přechodnému období podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku. Jedná se především o nejasnosti ohledně pokračování v poskytování služeb, které tento zákon nově reguluje.