25.2. odborná diskuze s FAÚ

Pouze pro členy pracovní skupiny pro poskytovatele služeb spojených s kryptoaktivy.