Nový zákon o úvěrovém moratoriu z dílny Ministerstva financí

Od 17. dubna 2020 nabyl účinnosti zákon o úvěrovém moratoriu č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. Nově mohou dlužníci žádat své věřitele o odklad plnění peněžitých dluhů po tzv. ochrannou dobu. Zákon upravuje 2 varianty ochranné doby. Dlužník si může vybrat možnost odkladů splátek úvěrů na dobu tří nebo šesti měsíců. Nejprve však musí svůj záměr oznámit úvěrujícímu subjektu (bance, nebankovnímu poskytovateli úvěrů).