Novela zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

16. dubna 2020 schválil Senát novelu zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Novela rozšiřuje omezení sjednané sankce vyplývající z prodlení se splácením spotřebitelského úvěru i na prodlení se splácením peněžitého dluhu osoby samostatně výdělečně činné, která je v prodlení po dobu 3 měsíců, tedy po dobu, která dle insolvenčního zákona stanoví domněnku její platební neschopnosti.