Novela zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

16. dubna 2020 schválil Senát novelu zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Novela rozšiřuje omezení sjednané sankce vyplývající z prodlení se splácením spotřebitelského úvěru i na prodlení se splácením peněžitého dluhu osoby samostatně výdělečně činné, která je v prodlení po dobu 3 měsíců, tedy po dobu, která dle insolvenčního zákona stanoví domněnku její platební neschopnosti.

Nový zákon o úvěrovém moratoriu z dílny Ministerstva financí

Od 17. dubna 2020 nabyl účinnosti zákon o úvěrovém moratoriu č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. Nově mohou dlužníci žádat své věřitele o odklad plnění peněžitých dluhů po tzv. ochrannou dobu. Zákon upravuje 2 varianty ochranné doby. Dlužník si může vybrat možnost odkladů splátek úvěrů na dobu tří nebo šesti měsíců. Nejprve však musí svůj záměr oznámit úvěrujícímu subjektu (bance, nebankovnímu poskytovateli úvěrů).