Česká fintech asociace

Újezd 450/40, Malá Strana
118 00 Praha 1
IČ: 5320534

Kontakt:

Maria Staszkiewicz - CEO
maria.staszkiewicz@czechfintech.cz
+420 734 335 434

Chcete-li se stát členem, klikněte na tlačítko níže a a vyplňte Google formulář. Žádosti o členství schváluje představenstvo a počitá se od okamžiku uhrady ročního členského příspěvku.