CÍLE

Fintech - spojení financí a technologií - znamená oblast, která přináší inovační řešení finančních služeb. Pomocí moderních nástrojů a procesů fintech firmy nabízí finanční služby levněji a pohodlněji, a činí je takto dostupnějšími pro všechny.

Česká fintech asociace, založená v roce 2016, má za cíl podporovat inovace ve financím sektoru, spoluvytvářet regulační prostředí pro jejich rozvoj, a díky tomu prosazovat ekonomiku bez překážek, papírování a hotovosti. 

Asociace vede odborné pracovní skupiny, pořádá networkingové a expertní akce, je také kontaktním místem pro inovátory, investory, regulátory a obchodní partnery,

Maria Staszkiewicz - výkonná ředitelka

Posledních deset let působila ve vedoucích pozicích neziskových organizací, naposledy v Aspen Institute Central Europe. Ve své práci se snaží vytvářet a podporovat interdisciplinární komunitu profesionálů v oblasti moderních technologií, které přispívají k rozvoji společnosti.

KONTAKT:

Maria Staszkiewicz - CEO
maria.staszkiewicz@czechfintech.cz
+420 734 335 434

PŘEDSTAVENSTVO

Matěj Vácha

Společník advokátní kanceláře PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK, kde vede skupinu zaměřenou na veřejný sektor a veřejné právo. Kromě toho je spoluzodpovědný za poskytování právních služeb společnostem digitální ekonomiky. Účastní se aktivně dialogu mezi podnikatelskými subjekty a veřejnou sférou v oblasti legislativy a regulace.

LinkedIn

Michal Kratochvíl - předseda představenstva

CEO firmy BudgetBakers, českého fintech startupu, který nabízí na globálním trhu mobilní aplikaci Wallet monitorující rodinné výdaje. Michal je současně výkonným spolumajitelem firmy StartupYard, českého akcelerátoru pro startupy ve střední a východní Evropě.

LinkedIn

Michal Šmída

Zakladatel a CEO Twisto.cz a dohromady s týmem vytváří nové finanční služby, které ulehčují každodenní placení. Twisto založil před třemi lety po návratu ze zahraničí, kde strávil 11 let v USA, Rusku a Anglii. Před Twisto pracoval 4 roky v Barclays Capital, investiční bance v Londýně.

LinkedIn

Andrea Lauren

Andrea je investiční partnerkou ve společnosti Rockaway. V letech 1999-2011 pracovala v Londýně v investičních bankách JPMorgan a HSBC. Do Rockaway přišla z české investiční banky Roklen, kterou spoluzaložila v roce 2014, a kde jako CEO vedla první českou investment crowdfundingovou platformu Fundlift. 

LinkedIn

GARANTI ASOCIACE

Lubor Žalman

Bývalý CEO Raiffeisenbank Česká republika, partner v EnCor.

LinkedIn

Petr Šmída

Partner Enern, bývalý CEO Alfa Bank Russia a GE Money Bank Česká republika

LinkedIn

Jan Lamser

Jeden z partnerů Red Eggs. Předtím působil řadu let v představenstvu ČSOB. Je taky prezidentem Šachového svazu České republiky a místopředsedou Rady Ústavu informatiky Akademie věd.

LinkedIn