Co je FinTech?

Cílem FinTech firem je inovovat finanční služby a dělat je ve výsledku jednoduššími, rychlejšími a dostupnějšími. FinTech firmy mění svět financí za využití moderních technologií, jako jsou například sociální sítě, chytré mobilní telefony a internet. V současné době se jedná o světově nejrychleji rostoucí segment startupů a ročně do těchto firem putuje značná část venture kapitálu od investorů. Jenom v roce 2015 bylo na celém světe do FinTech společností investováno přes 22 miliard dolarů.

Ambice asociace je vytvářet prostředí, které podporuje tyto firmy v rozvoji produktů, které zlepšují finanční služby pro koncové zákazníky.

Novinky

Cíle Asociace

Asociace bude k dosažení předmětu a účelu své činnosti vykonávat především následující činnosti:

„FinTech sektor významně roste ve světě i v České republice. Je běžné, že se rozvojem služeb v určitém sektoru se přední hráči, kteří mají zájem podporovat odbornou diskusi i osvětu veřejnosti a dbát na zachování určitých profesních standardů, sdružují do zájmových asociací. V České republice vidíme potřebu pro vznik takové platformy i pro FinTech. Věříme, že se asociace stane plnohodnotným partnerem pro diskusi o oblasti FinTech se soukromou stejně jako akademickou a neziskovou sférou. Rádi bychom pořádali nebo se účastnili konferencí a dalších osvětových akcí na téma FinTech, zastupovali sektor v odborné diskusi i v přípravě a připomínkování relevantní legislativy a při jednání s orgány státní správy. Myslíme si, že společně můžeme přispět k budování lepších finančních služeb pro koncové zákazníky, což je naším hlavním cílem,“ uvádí předsedkyně asociace Andrea Lauren.

„Růst FinTech s sebou přináší revoluci v placení a finančních službách. Stejně jako v jiných oborech, i ve finančním sektoru nastaví moderní technologie nové standardy. CEFTAS pomůže zrychlit tento proces. Jsem přesvědčený, že do pěti let bude 50 % všech transakcí realizováno přes jiné kanály než přímo banky. Roli CEFTAS vidím také v aktivním propojení českých a evropských bank s lokálními FinTech hráči, protože jak ukazuje příklad Německa, peníze si lidé nechají v bankách, ovšem spolupráce bank s FinTech firmami přinese právě tu revoluci, kdy platby a kontrola nad penězi bude pro zákazníky výrazně jednodušší,“ říká Michal Šmída, zakladatel a CEO Twisto payments.

„Chceme, aby tato asociace také povzbudila šikovné české lidi s inovačními fintech nápady v tom, že budou mít svého mediátora v silně regulovaném finančním sektoru. Ale i v tom, že naše asociace vnese určité standardy a kodex do vlastní fintech scény. Svým způsobem pomůžeme českým fintech startupům v navazování zdravé spolupráce i mezi nimi samotnými, a v neposlední řadě ke zvýšení jejich atraktivnosti pro případné investory. “ říká Michal Kratochvíl, zakladatel a CEO BudgetBakers.

“Asociace by se měla stát aktivním účastníkem procesu přípravy příslušné oborové legislativy. Stát někdy, veden dobrým úmyslem ochránit spotřebitele, přistupuje často k takovým metodám regulace, které efektivně omezují či dokonce znemožňují poskytování inovativních finančních služeb prostřednictvím moderních technologií. My naopak budeme usilovat o prosazení takových legislativních řešení a regulatorních opatření, která českým zákazníkům umožní využívat všech výhod moderních technologií i v oblasti finančních služeb.“ říká Matěj Vácha, partner právní kanceláře Pelikán Krofta Kohoutek.

Zakládajicí členové Asociace

Přidružení členové

Podporují nás

Mediální partner