Co je FinTech?

Cílem FinTech firem je inovovat finanční služby a dělat je ve výsledku jednoduššími, rychlejšími a dostupnějšími. FinTech firmy mění svět financí za využití moderních technologií, jako jsou například sociální sítě, chytré mobilní telefony a internet. V současné době se jedná o světově nejrychleji rostoucí segment startupů a ročně do těchto firem putuje značná část venture kapitálu od investorů. Jenom v roce 2015 bylo na celém světe do FinTech společností investováno přes 22 miliard dolarů.

Ambice asociace je vytvářet prostředí, které podporuje tyto firmy v rozvoji produktů, které zlepšují finanční služby pro koncové zákazníky.

Novinky

  • Morávek (Softec): Směrnice EU PSD2 je dobrou...

    Hlavní driverem IT světa, ale primárně finančního sektoru je obsluha klienta na místě, kde on má potřebu, co přesně tím ředitel IT společnosti Softec Peter Morávek myslí, prozrazuje […]

  • Jak moc volatilní jsou kryptoměny? Z 300...

    AKTUALIZOVÁNO – Investoři zaměřující se na kryptoměny měli během včerejšího večera o zábavu postaráno. Ethereum, z hlediska podílu na celkovém trhu druhá nejrozšířenější […]

  • Open Banking není o technologii, je o klientech

    Pravděpodobně jste zaregistrovali velké množství blogů, článků a rozhovorů na téma Open Banking, které je považováno za největší organizační změnu bankovního sektoru za […]

Cíle Asociace

Asociace bude k dosažení předmětu a účelu své činnosti vykonávat především následující činnosti:

„FinTech sektor významně roste ve světě i v České republice. Je běžné, že se rozvojem služeb v určitém sektoru se přední hráči, kteří mají zájem podporovat odbornou diskusi i osvětu veřejnosti a dbát na zachování určitých profesních standardů, sdružují do zájmových asociací. V České republice vidíme potřebu pro vznik takové platformy i pro FinTech. Věříme, že se asociace stane plnohodnotným partnerem pro diskusi o oblasti FinTech se soukromou stejně jako akademickou a neziskovou sférou. Rádi bychom pořádali nebo se účastnili konferencí a dalších osvětových akcí na téma FinTech, zastupovali sektor v odborné diskusi i v přípravě a připomínkování relevantní legislativy a při jednání s orgány státní správy. Myslíme si, že společně můžeme přispět k budování lepších finančních služeb pro koncové zákazníky, což je naším hlavním cílem,“ uvádí předsedkyně asociace Andrea Lauren.

„Růst FinTech s sebou přináší revoluci v placení a finančních službách. Stejně jako v jiných oborech, i ve finančním sektoru nastaví moderní technologie nové standardy. CEFTAS pomůže zrychlit tento proces. Jsem přesvědčený, že do pěti let bude 50 % všech transakcí realizováno přes jiné kanály než přímo banky. Roli CEFTAS vidím také v aktivním propojení českých a evropských bank s lokálními FinTech hráči, protože jak ukazuje příklad Německa, peníze si lidé nechají v bankách, ovšem spolupráce bank s FinTech firmami přinese právě tu revoluci, kdy platby a kontrola nad penězi bude pro zákazníky výrazně jednodušší,“ říká Michal Šmída, zakladatel a CEO Twisto payments.

„Chceme, aby tato asociace také povzbudila šikovné české lidi s inovačními fintech nápady v tom, že budou mít svého mediátora v silně regulovaném finančním sektoru. Ale i v tom, že naše asociace vnese určité standardy a kodex do vlastní fintech scény. Svým způsobem pomůžeme českým fintech startupům v navazování zdravé spolupráce i mezi nimi samotnými, a v neposlední řadě ke zvýšení jejich atraktivnosti pro případné investory. “ říká Michal Kratochvíl, zakladatel a CEO BudgetBakers.

“Asociace by se měla stát aktivním účastníkem procesu přípravy příslušné oborové legislativy. Stát někdy, veden dobrým úmyslem ochránit spotřebitele, přistupuje často k takovým metodám regulace, které efektivně omezují či dokonce znemožňují poskytování inovativních finančních služeb prostřednictvím moderních technologií. My naopak budeme usilovat o prosazení takových legislativních řešení a regulatorních opatření, která českým zákazníkům umožní využívat všech výhod moderních technologií i v oblasti finančních služeb.“ říká Matěj Vácha, partner právní kanceláře Pelikán Krofta Kohoutek.

Zakládajicí členové Asociace

Přidružení členové

Podporují nás

Mediální partner