Česko-izraelská platforma

Poslání a hlavní cíle: 

  • Identifikace a podpora vzájemných obchodních příležitostí
  • Otevření obou trhů pro vstup technologických společností
  • Odstraňování obchodních a legislativních bariér

Hlavním cílem Česko-izraelské fintechové platformy je prohlubování vztahů, odstranění legislativních bariér, identifikace obchodních příležitostí a podpora vzájemné otevřenosti obou trhů. Spolupráce navazuje na úspěšnou účast české delegace na veletrhu inovací DLD v Tel Avivu v roce 2019.

 

Dlouhodobá kooperace obou zemí v ekonomické, vědecké či kulturní oblasti nabízí unikátní prostor pro řadu klientských služeb a fintechových řešení. V rámci sektoru finančních technologií se Česká republika může stát vstupnou branou pro globální izraelské technologické startupy expandující na trh Evropské unie. Naopak pro české společnosti může být vstup na izraelský trh odrazovým můstkem pro úspěch na dalších trzích Asie či Spojených států amerických. Právě evropské fintech společnosti patří v rámci světové konkurence mezi digitální šampiony a přední lídry.

Česko-izraelská platforma již představila pilotní projekty mezinárodní expanze technologických společností. Ze strany České republiky se jedná o poskytovatele on- line směny a posílání měn Easychange, který má již pobočky v Londýně a New Yorku. Ze strany Izraele o společnost Refundit, jejímž zakladatelem je autor populární navigační aplikace Waze Uri Levin. Refundit se soustředí na pomoc státu a obchodníkům ve výběru daní a vratkách DPH. 

 

S rozvojem informačních technologií hraje naprosto stěžejní roli kybernetická bezpečnost. Právě Izrael patří v této oblasti mezi hlavní světové lídry. Kybernetická bezpečnost je pro Českou republiku jednou z prioritních oblastí. Dlouhodobě se soustředí na zvyšování úrovně kyberbezpečnosti a v ochraně digitálního prostředí se řadí mezi přední evropské státy. S ohledem na aktuální kybernetická rizika je mezinárodní spolupráce obou zemí naprosto klíčová. Obrovský potenciál představuje také proces modernizace a digitalizace veřejné správy. Sdílení zkušeností a postupů výrazně urychlí přijetí nástrojů eGovernmentu v České republice.

Prohlubování partnerství mezi Českou republikou a Izraelem s důrazem na technologie s přidanou hodnotou přinese nejen nové obchodní příležitosti, ale také modernizaci státní správy a rozvoj cestovního ruchu. Právě proto jsme se rozhodli v rámci České fintech asociace založit společnou Česko-izraelskou fintechovou platformu.